یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۰۰

استخدام - آگهی ها و خبرهای استخدامی

بیمارستان چشم پزشکی دکتر خدادوست واقع در فارس جهت تکمیل کادر خود به یکنفر کارشناس بینایی سنجی (اپتومتریست) نیازمند است.