جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۳:۲۳

آب انتقالی به یزد صرفا برای شرب مردم است