دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۰۹

آتش سوزی در جنگل های اطراف دریاچه سد کارون 3 کندی عملیات اطفاء به دلیل ...