یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۵۹

آتش سوزی در جنگل های بلوط منطقه هلد شهرستان پلدختر