جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۴:۰۱

آتش سوزی در یک گارکاه تولید لباس در خیابان انقلاب