پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۳۸

آتش سوزی در 8 نقطه از جنگل های مینودشت و گالیکش اطفا شد