پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۱۰

آتش سوزی در 8 نقطه از جنگل های مینودشت و گالیکش اطفا شد