شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۷

آتش سوزی در 8 نقطه از جنگل های مینودشت و گالیکش اطفا شد