جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۴:۰۴

آتش سوزی یک کارگاه پوشاک در تهران بدون مصدوم مهار شد