جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ساعت ۱۳:۲۱

آذر دلقندی : مسئولان فدراسیون با تدبیری مناسب مشغول آماده سازی تیم ها هستند