سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۵۱

آذر دلقندی : مسئولان فدراسیون با تدبیری مناسب مشغول آماده سازی تیم ها هستند