جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۳:۰۷

آرامش حاکم بر شهرری موجب آمادگی توسعه در زمینه های مختلف می شود