چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۴۱

آزادسازی خرمشهر زمینه ساز فتوحاتی در دوران دفاع مقدس بود