جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۳:۰۲

آزادی، همچنان با سکوهای خالی (عکس)