شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۵۳

آغاز به کار نشست کمیته فرهنگی و حقوقی و گفت وگوی تمدن ها و ادیان اتحادیه ...