جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۵۳

آغاز دوره های آموزشی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها با 4 دوره آموزشی ...