دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۰۲:۰۵

آغاز دوره های آموزشی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها با 4 دوره آموزشی ...