سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۱۲

آغاز عملیات اجرائی طرح بازآفرینی 50 محله بافت فرسوده