پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۲۵

آغاز عملیات اجرائی طرح بازآفرینی 50 محله بافت فرسوده