جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ساعت ۰۱:۲۷

آغاز نشست چهارجانبه صلح افغانستان در ترکیه