شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ساعت ۱۴:۱۷

آقای گل از استقلال کنار گذاشته شد !