پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۴۲

آقای گل از استقلال کنار گذاشته شد !