چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۴۷

آلمان با قصاب خواندن بشار اسد خواستار حفظ موقت ساختار موجود در سوریه شد