جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۳:۳۴

آلن دلون بازیگر سرشناس فرانسوی: هیچ چیز جز پول مهم نیست