چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۰۳

آماده باش بیمارستان های سمنان چند روز قبل از چهارشنبه آخر سال آموزش امداد گروهی در مدارس انجام شد