چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۱۸

آماری دقیق از تعداد پزشکان ایران

1. انجمن آمار ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

انجمن آمار ایران یکی از انجمن‌های علمی ایران در علوم پایه است که در راستای ... هم اکنون حمید پزشک رئیس و محمدحسین علامت‌ساز نایب رئیس هیئت مدیره این انجمن هستند. ... گسترش فعالیت‌های آماری در زمینه‌های علمی، پژوهشی، آموزشی و خدماتی; فراهم آوردن امکانات .... صنایع ایران • انجمن مهندسی عمران ایران • انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران ...

2. آمار خیره کننده از پزشکان بیکار در کشور - برترین ها

22 آگوست 2012 ... از سوی دیگر قائم مقام سازمان نظام پزشکی ایران هم از وجود هشت هزار پزشک عمومی بیکار در کشور خبر داده است. در پرونده امروز هفتصبح با نگاهی به ...

3. فراوانی پزشک؛ تصوری غلط! - عیارآنلاین

طبق استاندارد جهانی تعداد پزشک، 3/5 نفر پزشک به ازای هر هزار نفر جمعیت است که ... و ۵۰۰ پزشک عمومی در نظام آماری ما ثبت نشده‌اند و از طرف دیگر ۲۰هزار پزشک عمومی فاقد ... در همین راستا، طبق گزارش سازمان نظام پزشکی کل کشور، سرانه پزشک در ایران، ... با اجرای دقیق سیاست‌های جدید ارزی بخش زیادی از مشکلات تولید و صادرات رفع ...

4. درباره ما - سازمان نظام پزشکی کل کشور

یک سازمان مستقل حرفه ای و در برگیرنده شاغلان حرف پزشکی ... به عنوان اعضای مجمع عمومی نظام پزشکی ( پارلمان نظام پزشکی) انتخاب کردند که از این تعداد در تاریخ ...

5. آیا در ایران کمبود پزشک داریم؟ - آنا

4 سپتامبر 2017 ... و این باور که در کشور بیش از حد نیاز به پزشک داریم در حال نهادینه شدن است. ... تعداد پزشک در ایران به نسبت جمعیت از افغانستان و تاجیکستان هم کمتر است .... دقیقی از تعداد آن ها در دست نیست این پزشکان ، دوره پزشکی عمومی را در ...

6. دانشگاه‌های ایران به روایت آمار و ارقام - ایسنا

30 مه 2018 ... آمار دقیق تعداد مراکز دانشگاهی استان‌های مختلف در جدول زیر قابل مشاهده است. ... بر اساس گزارش آماری وزارت علوم، تعداد دانشجویان دوره کاردانی سال ۹۶، ۳۳۲۴ نفر در دو دوره .... ارائه ۸۵۰ مقاله در بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی ایران.

7. تعداد پزشکان ایران در 25 سال اخیر 5.5 برابر شده است - مقاومتی نیوز

24 ژانويه 2018 ... آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۷۰ تعداد پزشکان ایرانی حدود ۲۰ هزار نفر بوده است؛ با گسترش زیرساخت‌های آموزشی حوزه پزشکی عزم ملی ...

8. ۷ آمار عجیب از دنیای بیکاران/۱۰۰هزار نفری که دکتر شدند ولی کار ...

8 مارس 2015 ... بررسی جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال و بیکاری ... آمارهای مربوط به بخش سوادآموزی نشان می دهد با وجود اینکه سطح سواد جامعه ... از سویی، تعداد بیکاران در مقطع تحصیلی دکترای حرفه ای (پزشکی) بسیار بالا و جالب توجه است. ... معاون وزیرکار: درآمد 2 و نیم میلیون نفر در کشور "صفر" است / آمار دقیق ...

9. معرفی آزمون‌های آماری برای مقایسه یک پیامد در بین دو گروه - مجله علمی ...

[1] . در ﻫﻤﺎن. ﺷﻤﺎره،. ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد، اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده. ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ. از. آزﻣﻮن. ﻫﺎي. آﻣﺎري. ﻣﻤﮑﻦ ... ﺗﻌﺪاد. ﻣﺸﺎﻫﺪات. ﮐﻤﺘﺮ. از. 20. ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦ. 20. ﺗﺎ. 40. ﺑﺎﺷﺪ و. ﮐﻮﭼﮏ. ﺗﺮﯾﻦ. ﻓﺮاواﻧﯽ ... دﻗﯿﻖ. ﻓﯿﺸﺮ. (. Fisher's exact test. ) در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت،. اﮔﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ. 20. %. ﻓﺮاواﻧﯽ. ﻫﺎي ... اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي و آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎن، رﻓﺴﻨﺠﺎن، اﯾﺮان.

10. واقعیت‌های سقط‌ جنین در کشور به روایت آمار و ارقام - باشگاه خبرنگاران

16 آوريل 2017 ... غیرقانونی بودن سقط جنین در ایران به صورت کلی نبوده و قیودی دارد. ... شکل قانونی و توسط پزشکی قانونی صادر می‌شود، آمار دقیق و صحیصی در مورد آن وجود ... آماری که پزشکی قانونی از تعداد مراجعان در اختیار رسانه‌ها قرار داده است، نشان ...

11. Statistical guidelines for contributors to medical journals

ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺠﻠﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻳ ... ﺍﻳﺮﺍﻥ. ۵۸. ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ. ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﻴﭽﻜﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻣﺠﻠﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ .... ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺩﻗﻴﻖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ.

12. بررسی تطبیقی رویکردهای پژوهش در مجلات علوم پزشکی

۵۷ مورد (۳۸ درصد) جامعه آماری پژوهش ها را بیماران و بیشترین ابزار مورد استفاده ... افزایش مجلات و در نتیجه تعداد مقالات می باشد، به طوری مقاله ی پژوهشی شناخته اند، ... بنابراین، بررسی دقیق مقاله های بخش باید به حد کافی کامل باشد تا محققین دیگر بتوانند ... مهدی میرزا آقایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ایران.

13. Trend of Traffic Accidents and Fatalities in Iran over 20 Years (1993 ...

22 نوامبر 2014 ... آﺧﺮﻳﻦ آﻣﺎرﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺸﻮر در ﺳ. ﺎل ... ﺗﻌﺪاد ﻣﺮگ. ﻫﺎي اﻳﻦ. ﺣﻮادث ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ در ﺣﺪود. 28000. ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل رﺳﻴﺪه ...... ﺑﺮآوردﻫﺎي دﻗﻴﻘﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻗـﺮار ﻧﻤـﻲ.

14. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﻣﺮگ ﻭ ﻣﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨ - Iranian Journal of Forensic ...

ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ، ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﺎﺭ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ، ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ، ﺍﻳﺮﺍﻥ. *** ﭘﺰﺷﻚ ... ﻋﻠﻴﺮﻏــﻢ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑــﺎﻻ ﻭ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﺮﺑــﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻭ ﻣﻴﺮ،. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ... ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ. ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻱ ﻻﺗﻴﻦ ﻭ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩﻱ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ..... ﻧﻮﻉ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﻣﺎﺭﻱ: ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﻗﻴﻖ ﻓﻴﺸﺮ ٭. ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ...

15. بررسی روش های پژوهش در آموزش پزشکی

انتش ار مجالت تخصصی در آموزش پزشكی و افزایش تعداد مقاالت. آموزش اش اره نمود ... نمونه گيری، جامعه مورد مطالعه، ابزار و تحليل آماری مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها: یافته ها ... بررس ی دقيق مقاله های چاپ ش ده در یك مجله علمی- پژوهشی،. یك ی از مهم ... در مجله های آموزش پزشكي ایران انتشار یافته، چه راهبرد، رویكرد،. روش ، جامعه و ...

16. آیا در ایران کمبود روحانی وجود دارد؟ - BBC News فارسی - BBC.com

23 آوريل 2018 ... رقم دقیق این بودجه‌ها روشن نیست اما از چند طریق می توان به ارقام نجومی این ... (مدیر حوزه‌ علمیه خواهران) آمارهای دیگر از همین نهاد رقم فارغ التحصیلان را بالاتر ... رقم فوق را مقایسه کنید با تعداد پزشک یا وکیل در جامعه‌ ایران که پیشه‌ی آنها ...

17. گردشگری سلامت در ایران و آسیا - International Healthcare Association

تعداد گردشگران پزشکی که در سال 2015 به آسیا مسافرت کرده‌اند در حدود 10 میلیون ... بر اساس آمارهای موجود در چند سال گذشته بخش گردشگری پزشکی در ایران رشدی بین 20 ... هر چند آمار دقیقی از تعداد گردشگران سلامت ورودی به کشور به ویژه گردشگران ...

18. ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﮐﺎﺭﺁﺯﻣﺎﻳﻴﻬﺎﻱ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺩ - مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل

1 دسامبر 2004 ... ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ. ۸۲. -. ۱۳۸۰ ... ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺩﻗﻴﻖ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺁﺯﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ. ﻛﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻗﻴﻘﻲ ﺍﺯ ... ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮﻕ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺁﺯﻣﺎﻳﻴﻬﺎﻱ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺠﻼﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ... ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻭ .... ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﺯﻣﺎﻳﻴﻬﺎﻱ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻼﺕ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻭ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ. ۱۳۸۲.

19. توسعه شاخص‌های سلامت‌روانی در ایران - فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء ...

تحلیل آماری کیو )تحلیل مؤلفه های اصلی( و در نهایت تأویل و تفسیر نتایج. 21 شاخص برای استفاده در ... دقیقی از کیفیت عملکرد نظام سالمت روانی و همینطور. وضعیت سالمت ..... جمعیت«، »تعداد تخت های روان پزشکی برای هر 1000 نفر. جمعیت« ، »میزان ...

20. بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل و تعیین عوامل ... - مجله علمی پژوهان

آماري معني داري وجود نداشت )P=0/81(. ... بیماریابی دقیق تری در این گروه سنی انجام شده تا خطر بروز بیماری کاهش یابد. ... کارشناس ارشد اپيدميولوژی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران. 4. ... جهانی در سال 2007 تعداد کل مبتالیان به بيماری سل.

21. دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - صفحه اصلي

دانشگاه علوم پزشکی آموزشی بهداشتی درمانی ارومیه. ... چهارشنبه 20 تیر 1397 فراخوان گرنت سرمایه اولیه : همکاری تحقیقاتی سوئیس با ایران و کشورهای جنوب آسیا ...

22. بررسي وضعيت دهگردشي پزشک خانواده و عوامل موثر بر آن در مراکز ...

مقدمه: طرح پزشک خانواده از سال 1384 در ايران آغاز گشت. ... مواد و روش ها: جامعه آماري اين پژوهش که به صورت مقطعي صورت گرفته است، کليه تيم ... آزمون کاي دو يا آزمون دقيق فيشروآزمون رگرسيون لجستيک تجزيه و تحليل گرديد. ... ارتباط متغيرهاي عمومي پزشک و کلي مرکز بهداشتي درماني با دهگردشي، بين وضعيت استخدام ماما، تعداد خانه  ...

23. بررسی میزان بروز سرطان خون حاد در کودکان کم‌تر ... - مجله پزشکی ارومیه

یافته ها در طی شش سال مطالعه تعداد ۱۳۸ کودک مبتلا به سرطان خون حاد در استان آذربایجان غربی تشخیص داده شده است، ۷۸ بیمار. ۵۶۵ درصد ... دانشیار اپیدمیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی ایران واحد تبریز، دانشکده علوم پزشکی نویسنده مسئول ... اطفال، سرطان خون می باشد و به لحاظ آماری و ... با استفاده از آزمون دقیق فیشر مشخص شد که تفاوت.

24. مروری مقایسه ای بر کارکرد حکومت پهلوی با چهار دهه انقلاب اسلامی ایران ...

6 فوریه 2018 ... سال 57، تعداد کل پزشکان دارای کارت نظام پزشکی حدود ١٧ هزار نفر بود، در حالی که .... انعکاس نیافتن مناسب دستاوردها و عدم ارائه آمارهای دقیق، شفاف و ...

25. سواد آماری

سواد آماری آموزش آمار - اموزش امار statistics - آمار - امار ... لینک فوری: انجمن آمار ايران ... تارنما سواد آماري, آدرس پست الکترونيک دقيق خود را به آدرس زير ارسال نماييد ... کارگاه سواد آماری در علوم پزشکي در دانشگاه علوم پزشکي کرمان، مردادماه سال نود و چهار  ...

26. آمار تفکیکی اشتغال و بیکاری در بهار 96

7 جولای 2017 ... اما نگاهی تحلیلی به آمار نیروی کار که اخیرا از سوی مرکز آمار ایران برای ... در عین حال در جامعه آماری ۱۵ ساله و بیشتر، ۳ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۷۰۵ نفر ...

27. سالنامه آماری تعاون - اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال ...

ایران - اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری. : سالنامه آماری استان چهارمحال ... صحیح و دقیق و بهنگام ممکن نیست. پایه و اساس برنامه ..... ۵-۱۴- تعداد پزشکان و دندانپزشکان مستقل طرف قرارداد تأمین اجتماعی: ۹۵-۱۳۹۱. ۵-۱۵- تعداد مراجعات ...

28. انواع هپاتیت ( مرجع کامل اطلاعات) – سایت پزشکان بدون مرز

ویروس هپاتیت a از خانواده پیکورنا ویروسها و جنس هپاتویروس است که قبلا تحت عنوان ...

29. همیوپاتی چیست ؟ – سایت پزشکان بدون مرز

سرخط خبرها. از بین بردن مورچه در خانه بدون استفاده از سموم خطرناک; راه های جلوگیری از ...

30. زفران یا زعفران گیاه مرموز و ارزشمند ایران | پژوهشهای ...

سال‌هاست که ماههای مهر و آبان فصل پاییز هر سال برای روستائیان بخش هایی از ایران به ...

31. آموزش Power Point – ppt – بانک پاورپوینت ایران

برنامه Power Point یکی از برنامه های بسته نرم افزاری Office به شمار میرود که با آن میتوانید ...

32. آزمایش های تشخیصی در ناباروری مردان | دکتر پیمان صالحی ...

هرگونه استفاده از مطالب وبسایت تنها با ذکر نام و منبع وبسایت به صورت زیر مجاز است ...

33. مرکز پژوهشها - قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری ...

مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی ...

34. ای.ال.اس چیست؟ - ای ال اس ایران

سلام و تشکر بابت سایت بسیار خوب شما من بیش از دو سال است که دست و پای چپم ضعیف شده و پای ...

35. انجمن علمی سرطان های زنان ایران | هفتمین کنگره سالیانه ...

هفتمین کنگره سالیانه انجمن علمی سرطان های زنان ایران را در تاریخ 8 تا 10 اردیبهشت 1395 در ...

36. دکه ی خبر دنیای تکنولوژی و فناوری/تاریخ انتشار، شنبه 1 مهر ...

←Freedom scientific از امکانات تازه در نسخه جدید jaws خبر میدهد

37. همجنس‌گرایی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

همجنس‌گرایی و هویت. همجنس‌گرایی طبق تعریف از دو بخش تشکیل یافته‌است: یک جزء روانی که ...

38. همه چیز درباره آلمان - مفیدترین مطالب از بهترین سایت های فارسی

همه چیز درباره فرانکفورت. فرانکفورت با جمعیتی بیش از ۶۶۰٬۰۰۰ نفر، بزرگ‌ترین شهر ...

39. ساری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تا زمان حمله اعراب به ایران و پیروزیشان در این سرزمین، مازندران یکی از ساتراپ‌های ...

40. اخبار,اخبار اجتماعی، اخبار اجتماعی ایران،اخبار اجتماعی ...

اخبار,اخبار اجتماعی,اخبار اجتماعی ایران,اخبار اجتماعی روز,سایت اخبار,اخبار امروز ...

41. انجام پایان نامه،خدمات پروژه/گروه تحقیقاتی پلاسما/اعزام ...

English ویرایش و چاپ مقاله، انجام فوری سمینار، دانلود و مشاوره رایگان، تهیه پروپوزال ...

42. eblagh adliran ir پیگیری - پرتال سازمانی - مجله ایرانی

گیلاس با عطر بهارنارنج این روزها داشتن اعصابی آرام و به دور از تشویش کار آسانی نیست ...

43. بیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعی از بانوان اندیشمند و ...

خانم محتشمی (اداره کننده‌ی جلسه) : بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم. با کسب اجازه از مقام ...

44. www mmgh medu ir - غیردولتی - وزارت آموزش و پرورش - مجله ...

گیلاس با عطر بهارنارنج این روزها داشتن اعصابی آرام و به دور از تشویش کار آسانی نیست ...

45. صدای سراب » شماره تلفن دکتر نباتی

شاید بسیاری از اهالی تهران، اسم “حاج آقا نباتی” را شنیده باشند. پیر مهری که با دادن ...