پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۱۷

آمار بیکاری اردستان جای تأسف دارد

1. آمار بالای بیکاری برای استان برخورداری همچون اصفهان جای تأسف دارد‌ ...

6 سپتامبر 2017 ... عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: آمار بالای بیکاری برای استان برخورداری همچون اصفهان جای تأسف دارد‌.

2. توقیف خودرو سواری با سرعت 210 کیلومتر در جاده بادرود -اردستان

توقیف خودرو سواری با سرعت ۲۱۰ کیلومتر در جاده بادرود – اردستان ... در اردستان شد/ سرعت باد به ۸۵ کیلومتر بر ساعت رسید · آمار بیکاری اردستان جای تأسف دارد ...

3. معاون فرمانداری اردستان همچنین از بعضی ادارات نسبت به اجرایی کردن ...

10 آگوست 2017 ... معاون فرمانداری اردستان با اشاره به آمار مرکز ایران گفت: سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیکار مطلق در ایران وجود دارد که افراد از سنین ۱۵ تا ۶۴ سال را شامل می شود. ... وی نرخ بیکاری اکثر شهرهای استان را خیلی بالا دانست و گفت: کمترین .... شد/ سرعت باد به ۸۵ کیلومتر بر ساعت رسید · آمار بیکاری اردستان جای تأسف دارد ...

4. 20.8 دهم درص آمار بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی در اصفهان » اصفهان ...

26 فوریه 2018 ... وی با بیان اینکه میانگین آمار بیکاران استان اصفهان 13.7 دهم درصد است، خاطرنشان کرد: تمام ... استان اصفهان در اجرای طرح کارورزی رتبه دوم کشور را در اختیار دارد. ... اظهار داشت: بر اساس سرشماری سال 95 یک‌هزار و 455 نفر بیکار در اردستان ثبت شده که این آمار در سال ... جورکش: تا جایی که اطلاع دارم پرونده مختومه نیست ...

5. شهرستان اردستان - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان

E-mail:amar@ostan-es.ir. ﻋﻨﻮان. : ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن. اردﺳﺘﺎن ﺳﺎل. 1390. ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﻲ. : دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ... رﻗﻢ ﺟﻨﺒﻪ ي ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ دارد ... ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻣﺎر دﻗﻴﻖ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم از اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن. ﻫـﺎي ...... ﺑﻴﻜـﺎر. ) ، ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻓﻌـﺎل. اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ . ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي. : ﻛﻠﻴﻪ. ي ...... ﺑﻪ ﻛﺎر و ﻋﺪم درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺰد ﻳﺎ ﺣﻘﻮق، ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺟـﺎي ﻣـﺰد ﻳـﺎ ﺣﻘـﻮق، ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﻪ ﺷـﺪه ﭘﺮداﺧـﺖ. ﻣﻲ.

6. در این شهرها نرخ بیکاری نزدیک به صفر است - ایسنا

19 آگوست 2017 ... خراسان‌رضوی توابعی دارد که نرخ بیکاری در آنها از ٣‌درصد هم کمتر است؛ ... کار به جایی رسیده که از شهرستان‌ها و روستاهای اطراف هم برای کار به این‌جا ...

7. سوالی با چند جواب: ایران چند میلیون بیکار دارد؟ - BBC News فارسی

23 آوريل 2017 ... یک عضو هیات رئیسه مجلس ایران، از وزیرکار و مرکز آمار ایران سر تعداد بیکاران انتقاد کرده است. اکبر رنجبرزاده به اشاره به یک گزارش مرکز ...

8. لطفا نظرهای کلی خود را در انتهای این پست درج کنید ...

به‌نام خداوند هستی و هم راستی این بلاگ به همت تعدادی از استادان دانشگاه‌های کشور ...