دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۵۱

آمار مصدومان چهارشنبه سوری لرستان به 18 نفر رسید