پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۰۱

آمار مصدومان چهارشنبه سوری لرستان به 18 نفر رسید