چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۲۶

آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج می شود