پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۲۵

آمریکا با درخواست امارات برای پشتیبانی اطلاعاتی مخالفت کرد