یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۰۲

آمریکا درخواست امارات برای تأمین تجهیزات نظامی را رد کرد