یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۵۶

آمریکا در حمایت از صهیونیست ها از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج می شود