چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۲۵

آمریکا دوباره امیدهای کره شمالی برای گام های متقابل در مذاکرات را بر باد ...