سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۳۶

آمریکا پیام مهم تحریم مراسم انتقال سفارت به قدس را دریافت کند وحدت تنها ...