سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۳۹

آمریکا یکبار دیگر در عهد خود خیانت کرد مسئولان مراقب باشند از چاله به چاه ...