شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۳۷

آموزش اطفاء حریق به بیش از 10 هزار و 980 نفر در رفسنجان