پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۰:۴۴

آنفلوآنزای پرندگان خانگی به انسان منتقل می شود؟