چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۴۸

آنفلوآنزای پرندگان خانگی به انسان منتقل می شود؟