یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۵۵

آنچه در افتتاحیه جام بیست و یکم گذشت؛ به زبان ریاضی!