سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۰۳

آیا در هر شرایطی باید اصلاح قیمت ها را اصلاح کرد؟