سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۴۰

آیا دموی هوش مصنوعی گوگل دوپلکس ساختگی بود؟