یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۵۹

آیا هکرها قادرند کنترل هواپیما را بدست گیرند؟