سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۲۱

آیت الله شاه آبادی به تمام معنا انقلابی بود و وارد هیچ جناجی نشد دشمن تا ...