جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۲۱

آیت الله شاه آبادی به تمام معنا انقلابی بود و وارد هیچ جناجی نشد دشمن تا ...