سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۰۶

آینده از آنِ کیست؛ربات یا انسان؟