پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۲۳

آینده از آنِ کیست؛ربات یا انسان؟