چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۲۲

ابتکار تاثیر بازی های رایانه ای تعاملی را روی صنعت سینما بررسی می کند ...