یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۴۴

ابتکار جالب یک معلم یزدی برای صرفه جویی در مصرف آب

1. مهمترین اخبار ایران و جهان - vista.ir

ابراهیم جزو داش مشتی‌های جبهه بود - ابراهیم هادی یک داش مشتی بود. او با رفتارهای خود ...