شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۲۴

اتحادیه اروپا خواستار تحقیقاتی مستقل درباره وقایع غزه