دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۱۵

اتحاد و مقاومت رمز رهایی فلسطین از اشغال رژیم صهیونیستی است احساس ذلت ...