دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۰۲

اتفاق عجیب در دیدار افتتاحیه جام جهانی