جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۲۸

اتوبوس دیابت می تواند به غربالگری این بیماری کمک کند