سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۱۶:۵۱

اتوبوس دیابت می تواند به غربالگری این بیماری کمک کند