چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۷

اثبات فساد اخلاقی ترامپ اعتراف وکیل به پرداخت پول