شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۳۷

اثبات فساد اخلاقی ترامپ اعتراف وکیل به پرداخت پول