دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۱:۱۲

اجتماعی کردن پیشگیری از جرم مهمترین راهبرد پلیس برخورد قاطع پلیس با مخلان ...

1. اجتماعی کردن پیشگیری از جرم مهمترین راهبرد پلیس/برخورد قاطع ...

1 روز پیش ... اجتماعی کردن پیشگیری از جرم مهمترین راهبرد پلیس/برخورد قاطع پلیس با مخلان ... فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: پیشگیری از وقوع ...

2. مشاهده چکیده - سامانه یکپارچه نشریات ناجا | نمایش مقاله - نیروی انتظامی

کلیدواژگان: کلیدواژگان: پلیس، آسیب دیده جرم، پیشگیری، بزه دیدگی، حمایت، خدمات ... رفتار قاطع و سریع در مقابله با مجرمان حرفه ای - می-تواند در راهبردهای حمایتی و ...

3. پلیس جامعه محور؛ نقش مشارکت مردم در پیشگیری از وقوع جرم

رکن اصلی رویکرد پلیس جامعه محور مبتنی بر مشارکت مردم، نهادهای رسمی و مردم نهادِ ... و اجتماعی بر این عقیده اند که مطالعه این رویکرد و الزامات آن برای جامعه و پلیس دارای ... با پلیس در پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از: کیفیت کارکردهای پلیس در ... و نوع رفتار پلیس در جامعه می تواند زمینه های مناسبی برای تحقق راهبردهای پلیس ...

4. جرم از پيشگيري زهينه در پليس ههارت و دانش راستایی هن بررسی

بررسی هم راستایی دانش و مهارت پلیس در زمینه پیشگیری از جرم' ... از جرم / ۱۷. وضعیتی که پلیس با یک رویکرد راهبردی و در تعامل دوسویه با محیط چالشی و با تمرکز.