دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۵:۳۹

اجرای آبیاری تحت فشار در 219 هکتار از اراضی کشاورزی سردشت