یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۱:۵۹

اجرای آبیاری تحت فشار در 219 هکتار از اراضی کشاورزی سردشت