سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۳۴

اجرای تفاهم نامه سه جانبه آموزش رایگان جوانان بومی جویای کار در سایت انرژی ...