پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۲۱

اجرای طرح آبیاری تحت فشار در بیش از 13 هزار هکتار از اراضی کشاورزی بوکان