سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۰۳

اجرای طرح آبیاری تحت فشار در بیش از 13 هزار هکتار از اراضی کشاورزی بوکان