یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۱۱

اجرای طرح پخش فوتبال در سینماها، نیازمند قانون و مدیریت درست است