یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۳۳

اجرای طرح پژوهشکده صنایع غذایی با منشا دام در خراسان شمالی

1. تفاهم نامه تاسیس پژوهشکده صنایع غذایی در خراسان شمالی+فیلم

13 ژانويه 2018 ... تفاهم نامه تاسیس پژوهشکده صنایع غذایی در خراسان شمالی+فیلم. رییس جهاد دانشگاهی کشور گفت: پژوهشکده صنایع غذایی با محوریت محصولات دامی در خراسان شمالی تاسیس می شود. ... خراسان شمالی در بجنورد گفت: تفاهم نامه تاسیس این پژوهشکده با استاندار ... اجرای طرح ضربتی شناسایی انشعاب غیر مجاز آب در سروک ...

2. موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی | آرشیو اخبار - پژوهشکده علوم و ...

با حضور استاندار خراسان رضوی نخستین آزمایشگاه تشخیص محصولات تراریخته شمال شرق کشور در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی افتتاح شد. 9. خرداد ...

3. موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی | امضای تفاهم نامه همکاری های علمی ...

با هدف هم افزایی و استفاده از پتانسیل های موجود برای ارتقای سلامت عمومی، بهبود کیفیت ... های صنعتی خراسان رضوی تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و فناوری امضاء کردند. ... طرح های تحقیقاتی، استفاده از خدمات و تجهیزات آزمایشگاهی برای طرفین و حمایت از ... بنیان توسط پژوهشکده موضوعات اصلی اجرای این تفاهم نامه را تشکیل می دهند.

4. حوزه و دانشگاه

پژوهشکده صنایع غذایی با منشا دامی در خراسان شمالی ایجاد می شود ... رئیس دانشگاه علمی و کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی خراسان شمالی از اجرای طرح پیک مددکار در  ...

5. تشکیل اتاق فکر توسعه خراسان شمالی/ راه اندازی مجتمع خدمات ...

در نشست شورای راهبردی تفاهم نامه استانداری خراسان شمالی و جهاددانشگاهی بررسی شد: ... یابد و اقدامات اجرایی برای تجهیز و راه اندازی این مجتمع توسط جهاددانشگاهی انجام شود. ... و پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی، راه اندازی پژوهشکده صنایع غذایی با منشاء دامی و توسعه ... کم آبی موجب استقبال مردم گوینک خراسان شمالی از طرح مشاغل خانگی ...

6. کانکس تاشو - جهاد دانشگاهی

27 دسامبر 2017 ... گروه پژوهشی بیوتکنولوژی صنعتی پژوهشکده توسعه صنایع. شیمیایی ...... یافته که قابلیت اجرای هم زمان طرح هــای تحقیقاتی روی این گیاه. دارویی ارزشمند را فراهم ...... خراسان شمالی در زمینه ی صنایع غذایی با منشأ دامی و پژوهش دامی.

7. محتوا - معاون پژوهش و فناوری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

17 مه 2014 ... مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ... نشریه علمی پژوهشی پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی. پژوهشکده علوم و صنایع غذای ... بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره درمنه کوهی، درمنه دشتی و زوفا بر باکتریهای بیماریزا با منشاء غذایی .... حذف بیولوژیکی آفلاتوکسین توسط مخمر ساکارومایسس سرویزیه در خوراک دام.

8. سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی > صفحه نخست

برای اولین بار در خراسان رضوی انجام شد با حکم مهندس قائمی مدیر سازمان تعاون ... چهاردهمین نمایشگاه دام ،طیور و آبزیان و صنایع وابسته در نمایشگاه بین المللی مشهد ... معاون فنی و اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از انبارهای زعفران بازدی کرد . ... از مسئولان شهرستان بازارچه طرح ضیافت ماه مبارک رمضان در کاشمر گشایش یافت .

9. پنجمين جشنواره فردوسي - دانشگاه فردوسي مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد

ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺷﻤﺎل. ﺷﺮق ..... ﻋﻠﻮم. داﻣﯽ. -5. داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ. -6. ﺻﻨﺎﯾﻊ. ﻏﺬاﯾﯽ. ﮐﻤﯿﺘﻪ. ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ. : -1. ﺑﺮق و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ. -2 ... اﻋﻀﺎي ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺸﻨﻮاره. : -1. ﻣﻬﻨﺪس آزاده. آژﯾﺮ. ﺳﺎزﻣﺎن. ﺻﻨﺎﯾﻊ. وﻣﻌﺎدن. ﺧﺮاﺳﺎن. -2. ﻣﺤﻤﺪ. آﻣﺎر .... ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎﻋﯿﻪ. ﻫﻤﺮاه. ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯽ ﻫﯿﺄت داوران، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ. ﻪ اﺳﺖ . ﺗﻌﺪاد ﻃﺮح. ﻫﺎي ﺑﻨﯿـﺎدي،. ﺗﻌـﺪاد ... رﺿــﻮي، ﭘﮋوﻫﺸــﮑﺪه اﻗﻠــﯿﻢ ...... ﻮد در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑـﺎ ﻣﻨﺸـﺄ ﮔﯿـﺎﻫﯽ.

10. ماهنامه فناوری نانو - شماره ۲۰۵ - ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

انـواع محلول هـای شـوينده بـا منشـاء طبیعـی از محصـوالت شـرکت کیمیا. شـیمی سـهند، در ..... استان تهران، خراســان رضوی، خراسان شمالی، همدان، سمنان، مازندران،. اصفهان و ...

11. بولتن خبری - سازمان تامین اجتماعی

افتتاح و آغازعملیات اجرایی چند پروژه در استان بوشهر. ... با تصویب طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی، نقش آموزش فنی و حرفه ای در اشتغال پر رنگ تر می شود.. 33 ..... صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی در حوزه زعفران و صنایع غذایی منتشر شد.

12. کتاب چکیده مقالات دومین همایش ملی باستان شناسی ایران

۲- اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی. ۳- اداره کل میراث .... مطالعات باستان شناسی خاستگاه تمدن و فرهنگ ها را روشن می سازد و با مستند ..... کمیته علمی، اعضای محترم کمیته اجرایی که در طول برگزاری دبیرخانه را یاری داده اند. صمیمانه .... روایتی جدید از باستان شناسی شمال ایران بر مبنای بازسازی رایانه ای.

13. شماره 115 - سازمان جنگل‌ها

بررسی حریق های جنگل ها و مراتع استان خراسان شمالی در سال های 1385 -1396 ..... مردم محلی سازگار نمودن اهداف و برنامه ها و طرح های اجرایی با نیازهای اجتماعی و اقتصادی ..... دام و سطح زمین کشاورزی در این گروه قرار .... و راهبري صنايع وابسته و نيروگاههاي ...... خصوصیات ریشه و جذب عناصر غذایی در گیاهان میزبان در شرایط خشکی می باشد.

14. شماره هفتم - دانشگاه خوارزمی

بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار رؤســای دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها، مراکــز رشــد ... آلودگـی هـای غذایـی و شناسـایی مـواد مخـدر و روانگـردان جدیـد در تعامـل بـا بسـیج اسـاتید، انجـام. طــرح هــای تحقیقاتــی مشــترک بــا معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، ... کاشــت آن در مناطقي غیر از جنوب خراســان« با موفقیت ... خدمات علمی و اجرایی.

15. Untitled - ResearchGate

آلودگی میکروبی و قارچی، رطوبت، خوراک دام و طیور، خراسان جنوبی ...... ترین راه انتقال آن ها از طریق مصرف مواد غذایی با منشا دامی است ...... استانها مطرح شده سپس ضمن بیان مزایای مثبت طرح به ذکر نمونه های اجرای فرآوری شیر در گاوداریهای داخل و خارج ...... استان خراسان شمالی،کارشناس مبارزه با بیماری های دامی شبکه دامپزشکی گرمه و جاجرم.

16. دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... استانهای خراسان با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP (چکیده) ..... و فناوری با پایگاه مقاله های پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران) (چکیده) .... 4591 - بررسی زمینه های اجرای طرح مدیریت مدرسه محوربراساس رسالت، ...... 6006 - نقش سرمایه انسانی در تولید صنایع استان خراسان شمالی ( با تاکید بر صنایع رنگ ) (چکیده)

17. طرح ممیزي توسعه علوم سوم مرحله - انجمن قارچ شناسی ایران

9 مارس 2014 ... تعداد طرح های تحقیقاتی بنیادی، کاربردی، مشترک با بخش اجرا و ..... و علوفه به قارچ های تولیدکننده توکسین در صنعت تولید دام، باعث آلوده شدن همه .... قارچی است که در صنایع غذایی برای تهیه انواع مواد غذایی، صنایع ..... از وزارت جهاد کشاورزی، پژوهشگاه ...... مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی. 11 ...

18. خبرهای اقتصادی | خبر فارسی

التهاب اخیر بازار به هیچ وجه منشا پولی ندارد/ سیاست های اشتباه دولت احمدی . ... خبرگزاری مهر: یک مقام مسئول با تشریح جزئیات طرح دو فوریتی مجلس برای مالیات بر ..... از صنایع غذایی، خودسرانه، افزایش قیمت کالاهای خود را در دستور کار قرار داده اند . ... استانداری خراسان جنوبی گفت: برخی پروژه ها در مناطق مرزی و محروم استان اجرایی شده ...

19. انجام پایان نامه،خدمات پروژه/گروه تحقیقاتی پلاسما/اعزام ...

العربية Türk Français English فارسی. ثبت سفارش شخصی اعزام دانشجویی ثبت ...